VD-Intervju med Mattias Bratt, VD Specter

Specter är en pionjär inom molnbaserade affärssystem riktade specifikt mot mindre handelsorienterade organisationer. Vi har intervjuat Mattias Bratt som är VD för Specter.

Specter började som en ny innovativ uppstickare med ett molnbaserat affärssystem. Hur långt har ni kommit idag och känner ni er etablerade i branschen?

Ja, Specter är idag väl etablerade framför allt inom e-handeln, där……

Läs merKommenter

Inget Affärssystem lever för evigt

Den ökande hastigheten på takten av kontinuerliga förändringar har stor påverkan på vårt sätt att förhålla oss till vår samtid och vår egen förmåga till utveckling. Det var förr vanligt att organisationer gjorde planer och satte mål med 5-10 års perspektiv och ibland ännu längre. Och det var då också möjligt att följa dessa planer……

Läs merKommenter

VD-intervju med Andreas Freiman på Exicom

Exicom är en av de leverantörer av affärssystem riktade mot projektorienterade organisationer som varit med längst i branschen. Vi har intervjuat Andreas Freiman som är VD för Exicom.

 

Exicom är ett företag med lång erfarenhet av systemstöd till projektorienterade verksamheter. Vad är bakgrunden och hur har verksamheten utvecklats under åren?

Från allra första början så hade Exicom ett……

Läs merKommenter

Har du ägarskap över ditt Affärssystem?

Det går att göra en lång lista över vad som är viktigt eller till och med kritiskt för att en kund ska nå framgång med sitt nya affärssystem. Oftast beror framgången på ett flertal faktorer som tillsammans bidrar till ett lyckat projekt. Och det bör poängteras att framgångsfaktorerna går att koppla såväl till kundens som……

Läs merKommenter

Hur många gånger har du varit med och upphandlat ett Affärssystem?

När vi startade HerbertNathan & Co i Sverige 2008 så var vår affärsidé att fokusera på att stödja företag och offentliga myndigheter att upphandla Ekonomi-, HR- och Affärssystem. Som helt oberoende från leverantörsledet, och redan med lång erfarenhet av uppgiften på tidigare konsultfirmor, såg vi en möjlighet att ge objektiv och aktuell rådgivning kring marknaden……

Läs merKommenter