Banner Fastpris = felpris?
Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 16. januari 2017 – 20:12

Att skriva avtal om ett nytt IT-system och specifikt affärssystem är inte enkelt. Åtminstone inte när det kommer till vad det faktiska priset/kostnaden ska bli. Det är enkelt att sätta pris på applikationen och dess ingående komponenter med tillhörande licenser och månadsavgifter. Att däremot sätta ett tydligt pris för implementeringen visar sig ofta svårt. Åtminstone […]

Läs mer...
Nytt år – dags för en hälsokontroll?
Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 10. januari 2017 – 12:51

Så har vi kommit in i ett nytt år med nya utmaningar och nya möjligheter. Och det är väl på detta sätt man bäst kan sammanfatta framtiden – den består av både utmaningar och möjligheter. Vilken tonvikt på man lägger på respektive ord ”Utmaning” kontra ”Möjlighet” hänger samman med vart man själv befinner sig på […]

Läs mer...
Moderna affärssystem, finns det?
Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 4. januari 2017 – 17:32

HerbertNathan & Co genomför ca 50-75 upphandlingar av affärssystem varje år i de Skandinaviska länderna. Väldigt vanligt är att kunden efterfrågar ett ”modernt system”. Vid en analys av begreppet framstår det dock tydligt att detta är något mycket diffust och att det egentligen inte går att klarlägga vad som kan inkluderas i begreppet ”modernt affärssystem”. […]

Läs mer...