Kommentaren är vanlig. Rädslan för att byta affärssystem är stor hos många företag. Erfarenheten är negativ och få chefer vill riskera sin ställning med att ta ansvar för ett systembyte. Varför är det så?

Livscykeln för ett affärssystem har under de senaste 20 åren ökat från 5-7 år vilket var vanligt under 1980-talet till idag där……

Läs merKommenter