Banner

Arkiv för september, 2013

Affärssystem – för ökad lönsamhet

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 29. september 2013 – 07:28

Få företagsledare förblir oberörda när begreppet Affärssystem kommer på tal. Bland alla de frågeställningar som bereds och behandlas i ett ledningsforum har affärssystemet under många år tillhört de ämnen som skapar oro och obehag.  I nästan samtliga styrelser och ledningsgrupper finner man tongivande karaktärer som till varje pris söker flyktvägar för att slippa ta ansvar […]

Läs mer...

Ny strategi från Jeeves

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 28. september 2013 – 22:04

I maj 2012 blev Jeeves förvärvat av den amerikanska riskkapitalfonden Battery Ventures. Bolaget grundades 1992 och hade efter några blygsamma år under 1990-talet upplevt en successiv utveckling och tillväxt som i det närmaste exploderade mellan 2005-2010. På några få år gick Jeeves från att vara en liten marginell aktör till att befästa en framträdande plats […]

Läs mer...

Affärssystem + HR = sant

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 27. september 2013 – 16:49

Merparten av dagens affärssystem har sitt ursprung från 1980-talet. Inledningsvis handlade affärssystem om att inom samma källkod hantera såväl redovisning som order, lager, fakturering och inköp. Sedan denna tidpunkt har integrationsprocessen fortsatt med ständig utökning av nya funktioner och moduler. Vid sidan av de integrerade affärssystemen har det kontinuerligt uppstått nya och fristående stim av […]

Läs mer...

Priserna på affärssystem är på väg ned

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 27. september 2013 – 07:26

I takt med att affärssystemen blir alltmer standardiserade samt att kunderna dessutom kräver alltmer standardiserade installationer har prisbilden harmoniserats mellan de olika leverantörerna av affärssystem. Oavsett bredd och djup i funktionalitet kan det konstateras att licenspriserna för ett komplett affärssystem successivt håller på att fasas in i ett fastställt prisintervall. Även om de konkreta nyttoeffekterna […]

Läs mer...

Hård konkurrens om svenska kunder

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 27. september 2013 – 07:21

Den svenska marknaden är, sett ur ett internationellt perspektiv, en mycket konkurrensutsatt marknad med exceptionellt många affärssystem i relation till antalet företag i Sverige. Det finns på den svenska marknaden ca 40 olika affärssystem (för målgruppen företag med fler än 30 anställda) som ännu är aktiva i sin försäljning. Detta inkluderar såväl standardsystem som mycket […]

Läs mer...

Effektivitet i fokus när företag byter system

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 27. september 2013 – 07:20

Av de totalt ca 40 aktiva affärssystem som säljs på den svenska marknaden har flertalet funnits i mer än 20 års tid. Detta innebär att de flesta affärssystem utvecklats till att inkludera omfattande processtöd och funktionalitet. Flertalet affärssystem har en exceptionellt stor rikedom gällande parametrar och inställningar för att därmed kunna stödja olika bransch- och […]

Läs mer...

Affärssystem – en marknad i förändring

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 26. september 2013 – 07:24

Enligt den analys och sammanställning som genomförts av HerbertNathan & Co av den svenska marknaden för affärssystem 2013 kan det konstateras att det är en marknad under stor förändring. Detta gäller såväl målgruppen små- och medelstora företag som målgruppen stora och internationella företag. I grafen intill redovisas marknadsandelar per affärssystem för målgruppen Sveriges 1.000 största […]

Läs mer...