Vi har sedan millennieskiftet sagt att det finns en uppdämd potential för förbättringar i affärssystem. Det har länge funnits skäl till uppgraderingar, kompletteringar och investeringar i nya affärssystem. Systemen har teknisk blivit föråldrade och uppgraderingar inte skett pga. egna anpassningar i systemen. Under åren har man köpt verksamheter som haft andra system och integrationerna har……

Läs merKommenter