Månad: augusti 2015

Att byta system handlar om att tvingas göra avkall

Systembyten föregås nästan alltid av en behovsanalys med syfte att klarlägga behov och krav. Resultatet sammanställs i en kravspecifikation som används för att utvärdera och välja system. Grundtanken med behovsanalysen och kravspecifikationen är att säkerställa att det nya systemet innehåller den funktionalitet som krävs för att alla verksamhetsprocesser……

Läs merKommenter

Därför går så många BI-projekt fel

Beslutstöd, eller Business Intelligence (BI) om ni vill, tillhör ett av de mest prioriterade behovsområdena hos företag som redan har ett fungerande affärssystem och ej står inför uppgradering eller utbyte. Även om företagen är nöjda med sina affärssystem efterfrågar de bättre tillgång på information. Som en följd på detta initieras ett BI-projekt och krav på……

Läs merKommenter

Leveransspecifikation viktigare än kravspecifikation

Den främsta orsaken till att många implementeringsprojekt leder till problem och missnöje är att kunden och leverantören har helt olika målbilder av vad som egentligen har avtalats. Oftast har kunden, antingen på egen hand eller med stöd av en konsult, utarbetat en relativt omfattande kravspecifikation som utvisar alla de krav och förväntningar som finns på……

Läs merKommenter

Affärssystemet en konkurrensfaktor i den digitala tidsåldern

Trenden är kristallklar. Affärssystemets betydelse för verksamheten ökar för varje år, och det råder ingen som helst tvekan om att affärssystemet idag är en direkt och avgörande konkurrensfaktor. Det har dock inte alltid varit så. Under väldigt många år var affärssystemet primärt ett bokföringssystem som höll ordning på……

Läs merKommenter