Banner

Arkiv för augusti, 2015

Att byta system handlar om att tvingas göra avkall

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 31. augusti 2015 – 19:55

Systembyten föregås nästan alltid av en behovsanalys med syfte att klarlägga behov och krav. Resultatet sammanställs i en kravspecifikation som används för att utvärdera och välja system. Grundtanken med behovsanalysen och kravspecifikationen är att säkerställa att det nya systemet innehåller den funktionalitet som krävs för att alla verksamhetsprocesser ska få rätt stöd inför framtiden. Behovsanalysen […]

Läs mer...

Därför går så många BI-projekt fel

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 24. augusti 2015 – 17:16

Beslutstöd, eller Business Intelligence (BI) om ni vill, tillhör ett av de mest prioriterade behovsområdena hos företag som redan har ett fungerande affärssystem och ej står inför uppgradering eller utbyte. Även om företagen är nöjda med sina affärssystem efterfrågar de bättre tillgång på information. Som en följd på detta initieras ett BI-projekt och krav på […]

Läs mer...

Leveransspecifikation viktigare än kravspecifikation

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 18. augusti 2015 – 17:37

Den främsta orsaken till att många implementeringsprojekt leder till problem och missnöje är att kunden och leverantören har helt olika målbilder av vad som egentligen har avtalats. Oftast har kunden, antingen på egen hand eller med stöd av en konsult, utarbetat en relativt omfattande kravspecifikation som utvisar alla de krav och förväntningar som finns på […]

Läs mer...

Affärssystemet en konkurrensfaktor i den digitala tidsåldern

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 10. augusti 2015 – 22:39

Trenden är kristallklar. Affärssystemets betydelse för verksamheten ökar för varje år, och det råder ingen som helst tvekan om att affärssystemet idag är en direkt och avgörande konkurrensfaktor. Det har dock inte alltid varit så. Under väldigt många år var affärssystemet primärt ett bokföringssystem som höll ordning på genomförda händelser och transaktioner vilket förenklade avstämning […]

Läs mer...