Månad: september 2015

Big Data = Big Nonsens

Sannolikt är inte IT-branschen värre än andra branscher när det gäller lansering av nya begrepp men när man själv befinner sig mitt i stormens öga upplever jag att det framträder nya revolutionerande fenomen varje månad. Dessa fenomen lanseras alltid av globala analysfirmor som tyvärr aldrig blir ifrågasatta utan……

Läs merKommenter

Är affärssystemets glansperiod över?

Ända sedan slutet av 1990-talet har såväl kunder som leverantörer debatterat för- och nackdelar med att använda ett Affärssystem kontra modellen Best-of-Breed. Otaliga är argumenten för och emot båda alternativen och förespråkarna för respektive modell återfinns självklart i respektive ringhörna.

Om vi……

Läs merKommenter

De små nya HR-systemen utklassar de etablerade HR-leverantörerna

I Dagens Industri från den 12 september gick att läsa en intressant artikel om vikten av och bristen (!) på innovation i storföretagen, se länken http://www.di.se/di/artiklar/2015/9/12/ledare-defensiva-storbolag-kvaver-innovation/. Huvudtesen i artikeln var att etablerade företag alltid har svårt att komma med ”det nya” och oftast blir förvaltare av något som en gång i tiden var bra,……

Läs merKommenter

Affärssystemet äntligen på väg att bli användbart?

Ett av de absolut främsta kraven som ekonomichefer alltid framfört till mig inför utvärderingar av affärssystem är att systemet måste innehålla bra rapportfunktioner. Det ska vara enkelt att söka fram information, skapa rapporter över all information i systemet samt att vrida och vända på informationen på ett intuitivt sätt. Mitt svar har tyvärr alltid varit……

Läs merKommenter

Naiv tro på avtalet som säkerhet

När man skriver under ett avtal om ett nytt affärssystem finns det endast en sak man med 100 % säkerhet vet, och det är att leveransen inte kommer att motsvara det man själv tror att avtalet omfattar. Att tro något annat är naivt och till och med dumt. Avtalet är ingen säkerhet för en trygg……

Läs merKommenter