Månad: oktober 2015

Öka livslängden på affärssystemet

Den traditionella modellen har varit att man upphandlar och byter affärssystem med ca 10-12 års mellanrum. Stora resurser läggs på såväl upphandlingen som införandet där man frigör personal från flera delar av verksamheten för att medverka i processutveckling, uppsättning och utbildning av systemet. Väl framme vid……

Läs merKommenter

Är Oracles storhetstid över?

Frågan om Oracles framtid som leverantör av affärssystem har ställts till mig allt oftare under de senaste åren. Det som avsändarna av dessa frågor undrar över är i korthet – vad talar för att Oracle ska överleva som leverantör av Affärssystem i Skandinavien? Bakgrunden till frågorna är att……

Läs merKommenter

Affärssystem dåliga på projekthantering

Projekt och projektarbete är något som historiskt förknippats med bygg- och entreprenadverksamhet. Under de senaste 30 åren har dock begreppet projekt börjat tillämpas för alla typer av aktiviteter som utförs av personer eller intressenter som arbetar i en temporär organisation under en begränsad period. Projekt är den naturliga……

Läs merKommenter

Små och medelstora företag kräver allt mer avancerade affärssystem

I en värld där konkurrensen blir allt hårdare finns ingen plats kvar till de företag och organisationer som imorgon arbetar på samma sätt som igår. För att hänga med i utvecklingen, kunna behålla och även utöka sina marknadsandelar krävs kontinuerlig förändring och utveckling av verksamheten. De förändringar som……

Läs merKommenter