Banner

Arkiv för oktober, 2015

Öka livslängden på affärssystemet

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 27. oktober 2015 – 22:17

Den traditionella modellen har varit att man upphandlar och byter affärssystem med ca 10-12 års mellanrum. Stora resurser läggs på såväl upphandlingen som införandet där man frigör personal från flera delar av verksamheten för att medverka i processutveckling, uppsättning och utbildning av systemet. Väl framme vid genomförd driftstart är organisationen ganska sliten och plågad. I […]

Läs mer...

Är Oracles storhetstid över?

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 19. oktober 2015 – 22:05

Frågan om Oracles framtid som leverantör av affärssystem har ställts till mig allt oftare under de senaste åren. Det som avsändarna av dessa frågor undrar över är i korthet – vad talar för att Oracle ska överleva som leverantör av Affärssystem i Skandinavien? Bakgrunden till frågorna är att man upplever att Oracle blivit helt osynliga […]

Läs mer...

Affärssystem dåliga på projekthantering

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 14. oktober 2015 – 08:06

Projekt och projektarbete är något som historiskt förknippats med bygg- och entreprenadverksamhet. Under de senaste 30 åren har dock begreppet projekt börjat tillämpas för alla typer av aktiviteter som utförs av personer eller intressenter som arbetar i en temporär organisation under en begränsad period. Projekt är den naturliga arbetsformen för utförande av arbete/leveranser i tjänsteföretag […]

Läs mer...

Små och medelstora företag kräver allt mer avancerade affärssystem

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 5. oktober 2015 – 23:16

I en värld där konkurrensen blir allt hårdare finns ingen plats kvar till de företag och organisationer som imorgon arbetar på samma sätt som igår. För att hänga med i utvecklingen, kunna behålla och även utöka sina marknadsandelar krävs kontinuerlig förändring och utveckling av verksamheten. De förändringar som före milleniet genomfördes under en 10-års period […]

Läs mer...