Banner

Arkiv för december, 2015

Dialogbaserad upphandling slår ut svaga leverantörer och ger nöjdare kunder!

Icon Skrivet av Henrik Frimodig den 16. december 2015 – 21:36

I upphandlingar hör vi ofta från leverantören att deras erfarenheter och ”best practices” kan hjälpa kunden att bli avsevärt effektivare i sin verksamhet. En annan återkommande kommentar är att leverantörerna gärna ser en djupare dialog med kunden under upphandlingen för att bättre förstå kundens behov och kunna presentera relevanta lösningar. Även kunderna har ett stort […]

Läs mer...

Standardsystem är enbart till för idioter

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 14. december 2015 – 23:26

Begreppet standardsystem används väldigt ofta i totalt fel sammanhang. Begreppet är lika missförstått som misstolkat och används felaktigt av både kunder och leverantörer. I det ena sammanhanget avses en applikation som har så pass mycket funktionalitet att det är möjligt att tillämpa i många branscher och för olika storlekar på verksamhet. I nästa sammanhang avses […]

Läs mer...

VD-Intervju med Lundalogik

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 13. december 2015 – 23:57

VD-Intervju med Lundalogik 14 December 2015   Lars Andersson, vVD Lundalogik AB Det svenska CRM-bolaget Lundalogik tillhör med sina 25 år i branschen veteranerna inom CRM. Lundalogik är välkända och omnämns som alternativ i merparten av alla upphandlingar som genomförs inom CRM i Sverige. Efter många år i egen regi valde ägarna 2014 att bredda ägarkretsen till investmentbolaget Monterro. Vi […]

Läs mer...

Efter försäljningen – Vart är IFS på väg?

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 8. december 2015 – 20:46

Efter många år i trygg hamn har det sista stora svenska affärssystemet IFS flaggat ut. Resan går nu mot okänt mål. Frågan är vart IFS är på väg och hur resan kommer att se ut. Det är med blandade känslor man konstaterar att även vår tredje stora leverantör av affärssystem för den globala marknaden flyttats […]

Läs mer...

VD-intervju med Specter

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 3. december 2015 – 19:01

VD-intervju med Specter 3 December 2015 Lennart Samsson, VD Specter AB Det svenska bolaget Specter har nischat sig som en leverantör av ett molnbaserat affärssystem fokuserat mot e-handel. Istället för att som majoriteten av konkurrenterna börja med att bygga ett bokföringssystem och med begränsad framgång utöka med fler moduler började Specter med ett välutvecklat system för e-handel för att därefter hänga […]

Läs mer...