Månad: december 2015

Dialogbaserad upphandling slår ut svaga leverantörer och ger nöjdare kunder!

I upphandlingar hör vi ofta från leverantören att deras erfarenheter och ”best practices” kan hjälpa kunden att bli avsevärt effektivare i sin verksamhet. En annan återkommande kommentar är att leverantörerna gärna ser en djupare dialog med kunden under upphandlingen för att bättre förstå kundens behov och kunna presentera relevanta lösningar. Även kunderna har ett stort……

Läs merKommenter

Standardsystem är enbart till för idioter

Begreppet standardsystem används väldigt ofta i totalt fel sammanhang. Begreppet är lika missförstått som misstolkat och används felaktigt av både kunder och leverantörer. I det ena sammanhanget avses en applikation som har så pass mycket funktionalitet att det är möjligt att tillämpa i många branscher och för olika storlekar på verksamhet. I nästa sammanhang avses……

Läs merKommenter

VD-Intervju med Lundalogik

VD-Intervju med Lundalogik

14 December 2015

 

Lars Andersson, vVD Lundalogik AB

Det svenska CRM-bolaget Lundalogik tillhör med sina 25 år i branschen veteranerna inom CRM. Lundalogik är välkända och omnämns som alternativ i merparten av alla upphandlingar som genomförs inom CRM i Sverige. Efter många år i egen……

Läs merKommenter

Efter försäljningen – Vart är IFS på väg?

Efter många år i trygg hamn har det sista stora svenska affärssystemet IFS flaggat ut. Resan går nu mot okänt mål. Frågan är vart IFS är på väg och hur resan kommer att se ut.

Det är med blandade känslor man konstaterar att även vår tredje stora leverantör av affärssystem för den globala marknaden flyttats över……

Läs merKommenter

VD-intervju med Specter

VD-intervju med Specter

3 December 2015


Lennart Samsson, VD Specter AB

Det svenska bolaget Specter har nischat sig som en leverantör av ett molnbaserat affärssystem fokuserat mot e-handel. Istället för att som majoriteten av konkurrenterna börja med att bygga ett bokföringssystem och med begränsad framgång utöka med fler……

Läs merKommenter