Månad: april 2016

VD-intervju med Pyramid (Unikum)

22 April 2016

Tom Nilsson, Marknadschef Unikum Datasystem AB

Pyramid är ett av Sveriges mest använda affärssystem och ligger i tätklungan bland de leverantörer som säljer flest affärssystem per år till målgruppen små/medelstora företag. Produkten har funnits i snart 30 år……

Läs merKommenter

Framgång med affärssystemsprojekt kräver att man har roligt!

Affärssystemsprojekt har rykte om sig att bli dubbelt så dyra och ta dubbelt så lång tid jämfört med den ursprungliga planen. Även om ryktet är gammalt och överdrivet finns det i bakhuvudet på många som avser att investera i affärssystem vilket skapar stor oro ända upp på styrelsenivå hos kunderna.

Vi……

Läs merKommenter

Microsoft på väg med nytt affärssystem, igen…

Så har det till slut hänt, det många av oss har väntat på. Microsoft lanserar nu ”Madeira” som är ett system som vänder sig mot företag i storleken 5-10 användare. Det ligger således strax ovanför mikrosegmentet men samtidigt under det segment där NAV har etablerat sig.

Produkten som ännu är i en testlanseringsfas är byggd på……

Läs merKommenter

Ingen talar längre om CRM, varför?

Dagens reflektion handlar om CRM. Jag konstaterar att när vi befinner oss i 2016 är det ”ingen” som längre talar om CRM eller om kunden. Istället har hela marknaden ställt om till en jakt där alla konsulter och experter ska övertrumfa varandra om kunskap gällande ”Digitalisering” samt om ”Disruption”. Helt plötsligt har alla konsultbolag blivit……

Läs merKommenter

Avtalsskolan, del 3

Kräv mer av leverantören

Kunden är alltid den svagaste parten vid avtal om ett nytt affärssystem. Oaktat vad leverantören påstår och intygar om ett balanserat avtal så är det kunden som löper störst risk. Utan att framhäva min egen erfarenhet kan jag se tillbaka på den förändring som skett från mitten av 1980-talet fram till idag……

Läs merKommenter