Författare: Bertil Ågren, HerbertNathan & Co

De små nya HR-systemen utklassar de etablerade HR-leverantörerna

I Dagens Industri från den 12 september gick att läsa en intressant artikel om vikten av och bristen (!) på innovation i storföretagen, se länken http://www.di.se/di/artiklar/2015/9/12/ledare-defensiva-storbolag-kvaver-innovation/. Huvudtesen i artikeln var att etablerade företag alltid har svårt att komma med ”det nya” och oftast blir förvaltare av något som en gång i tiden var bra,……

Läs merKommenter

När en konsult inte kan leverera – lämna den ”Svenska snällheten”

I tidigare blogginlägg noterade vi bland annat tendenser till leveransproblem bland leverantörerna av affärssystem till offentliga sektorn och vi har också skrivet om leverantörer som inte håller måttet när det kommer till implementation och dålig kvalitet i leveransen från konsulterna.  

Läs merKommenter

Flaskhalsar inom offentlig sektor

Inom tillverkningsindustrin brukar man prata om ”flaskhalsar” när det uppstår brist på insatsmaterial, när en viktig maskin går sönder eller vid sjukfrånvaro bland personalen. Frågan är om vi inte börjar se flaskhalsar även i projekten som drivs av leverantörerna av affärssystem.

Min utgångspunkt är den offentliga sidan där jag är involverad i ett flertal upphandlingar och implementationer……

Läs merKommenter

Marknaden för IT-system till HR varvar upp

Vi arbetar nu intensivt med en uppdaterad upplaga av de HR-rapporter HerbertNathan & Co publicerade 2011 och 2013. Denna gång blir det en rapport för Sverige, Danmark och Norge gemensamt. Vi kan konstatera att marknaden av leverantörer växer så det knakar. När vi räknar samman totala antalet leverantörer på den nordiska marknaden närmar vi oss……

Läs merKommenter

Leveransförmåga viktigt vid utvärdering av Affärssystem!

När vi stödjer våra kunder i upphandlingar av Ekonomi-, HR- och Affärssystem brukar vi prata om ”upphandlingspusslet som skall läggas”. Med det menar vi alla de utvärderingskriterier som skall ingå i det slutliga beslutet om nytt IT-system. I slutet av en upphandling brukar nästan alltid kundens personal vara överrens om att det är system A……

Läs merKommenter