Författare: Bertil Ågren, HerbertNathan & Co

När en konsult inte kan leverera – lämna den ”Svenska snällheten”

I tidigare blogginlägg noterade vi bland annat tendenser till leveransproblem bland leverantörerna av affärssystem till offentliga sektorn och vi har också skrivet om leverantörer som inte håller måttet när det kommer till implementation och dålig kvalitet i leveransen från konsulterna.  

Läs merKommenter

Flaskhalsar inom offentlig sektor

Inom tillverkningsindustrin brukar man prata om ”flaskhalsar” när det uppstår brist på insatsmaterial, när en viktig maskin går sönder eller vid sjukfrånvaro bland personalen. Frågan är om vi inte börjar se flaskhalsar även i projekten som drivs av leverantörerna av affärssystem.

Min utgångspunkt är den offentliga sidan där jag är involverad i ett flertal upphandlingar och implementationer……

Läs merKommenter

Marknaden för IT-system till HR varvar upp

Vi arbetar nu intensivt med en uppdaterad upplaga av de HR-rapporter HerbertNathan & Co publicerade 2011 och 2013. Denna gång blir det en rapport för Sverige, Danmark och Norge gemensamt. Vi kan konstatera att marknaden av leverantörer växer så det knakar. När vi räknar samman totala antalet leverantörer på den nordiska marknaden närmar vi oss……

Läs merKommenter

Leveransförmåga viktigt vid utvärdering av Affärssystem!

När vi stödjer våra kunder i upphandlingar av Ekonomi-, HR- och Affärssystem brukar vi prata om ”upphandlingspusslet som skall läggas”. Med det menar vi alla de utvärderingskriterier som skall ingå i det slutliga beslutet om nytt IT-system. I slutet av en upphandling brukar nästan alltid kundens personal vara överrens om att det är system A……

Läs merKommenter

Etablerade affärssystemleverantörer bland kommunerna måste se upp!

Det finns cirka 25 affärssystem representerade på den Svenska marknaden och merparten av dessa affärssystem hittar man i det privata näringslivet. På den offentliga sidan är det desto glesare bland leverantörer och just nu domineras den offentliga marknaden fullständigt av 3 leverantörer; Aditro, CGI och UNIT4Agresso.

HerbertNathan & Co följer och analyserar markanden för affärssystem kontinuerligt……

Läs merKommenter