Författare: Jonas Andersson, HerbertNathan & Co

Affärssystemen utanför rampljuset

Den svenska marknaden uppvisar ett väldigt stort utbud av affärssystem. Beroende på hur man kategoriserar alla leverantörer och system kan man summera upp till ett intervall av ca 100-120 olika affärssystem som ännu är i drift. Även om några av dessa affärssystem är gamla, saknar tillgång på support och……

Läs merKommenter

Globala affärssystem, finns det?

Jag har fått denna fråga några gånger under de senaste åren och i samtliga fall ifrån börsnoterade bolag som är ”medelstora” och med verksamhet i ca 10-20 länder och relativt snabb tillväxt och expansion. Den bakomliggande orsaken till att frågan lyfts fram är att bolagen allt oftare hamnat i……

Läs merKommenter

Håller vi på att förlora kontrollen över informationen?

Det finns många olika perspektiv och infallsvinklar på ämnet ”digitalisering”. Och det finns många åsikter om vad som pågår i samhället och näringslivet när det gäller just digitalisering. Oaktat vilken falang man tillhör och vilken hållning man har till ämnet så står det utom allt tvivel att vi ser en väsentligt ökad förändringstakt i såväl……

Läs merKommenter

Hård konkurrens bland affärssystem som stödjer projekt

I vår kommande rapport Affärssystem för små- och medelstora företag (publiceras i nov 2018) kan vi konstatera att det idag är många leverantörer av affärssystem som ökat sitt fokus inom området projektstyrning och projektredovisning. Går vi tillbaka i historien var ”projektorienterade” affärssystem en nischad målgrupp av leverantörer som primärt……

Läs merKommenter

”Om vi bara får ett nytt Affärssystem…”

Har du hört den förr? Den som varit med i konsultbranschen under lång tid har ofta samlat på sig ett arkiv med återkommande och naiva repliker. Just denna repliken förekommer vanligtvis i två olika sammanhang. Det ena är från bolag som ägs av riskkapitalister och det andra är dotterbolag……

Läs merKommenter