Författare: Jonas Andersson, HerbertNathan & Co

Tronskifte inom Affärssystem

Det har skett ett maktskifte inom affärssystem. Under de senaste åren har kronan ”global ledare” förflyttats från SAP till Microsoft. Ännu har SAP störst marknadsandel kunder (globalt sett) om vi ser på kategorin stora organisationer. Samtidigt håller Microsoft successivt på att knapra in försprånget procent efter procent.

SAP har varit en i det närmaste ohotad ledare……

Läs merKommenter

Behövs avtal för molntjänster?

I alla tider har avtalsprocessen (vid köp och implementering av ett nytt systemstöd) fått stort fokus och parterna har lagt mycket tid på att säkerställa att det system som upphandlas motsvarar kundens behov och kravbild. Likaså har det ansetts viktigt att säkerställa tydlighet om förutsättningarna för den fysiska leverans och implementering som leverantören ska genomföra…….

Läs merKommenter

Affärssystem 2019 – Det gamla möter det nya

Så lägger vi 2018 till handlingarna och blickar fram emot ett nytt spännande år. Det är dags att summera vad vi har lagt bakom oss och försöka identifiera och förstå vad vi har framför oss. Vi rör oss i en ny riktning när det gäller affärssystem och verksamhetssystem, och förändringen ställer nya krav på hur……

Läs merKommenter

2019 – Transformationens år

Vi är på väg att lämna 2018 och träder strax in i 2019. Digitalisering har varit på allas agenda under den senaste tiden och 2019 kommer inte att bli något undantag. Och nu kommer förändringen att slå igenom på allvar. Förändringståget har lämnat perrongen och börjat få upp farten. Under 2018 har många pratat om……

Läs merKommenter

Förarlösa Affärssystem – När kommer det?

Vi läser allt mer om utvecklingen av förarlösa bilar och lastbilar. Samma utveckling pågår även gällande båtar och flygplan. Ambitionerna handlar om att skapa automatiserade transportlösningar med syfte att öka säkerheten, minska behovet av mänsklig interaktion och samtidigt kunna erbjuda nästintill obegränsad transportkapacitet till kraftigt reducerade priser. Och av de försök som pågår framgår det……

Läs merKommenter