Författare: Jonas Andersson, HerbertNathan & Co

Affärssystem – en marknad i förändring

Enligt den analys och sammanställning som genomförts av HerbertNathan & Co av den svenska marknaden för affärssystem 2013 kan det konstateras att det är en marknad under stor förändring. Detta gäller såväl målgruppen små- och medelstora företag som målgruppen stora och internationella företag. I grafen intill redovisas marknadsandelar per affärssystem för målgruppen Sveriges 1.000 största……

Läs merKommenter

SOA + Affärssystem = problem

Trender kommer och går. Detta gäller i de flesta branscher, så även inom IT-branschen. Även om dessa trender bara är på ”genomresa” och
stannar en kort tid så kan effekterna efter deras påverkan dröja sig kvar under mycket lång tid och med väldig kostsamma och smärtsamma konsekvenser. En av dessa plågsamma trender som passerat och……

Läs merKommenter

Affärssystemets största fiende

Vid en jämförelse mellan nutidens affärssystem och de affärssystem som användes under 1990-talet kan man bli imponerad över den utveckling som har skett. Såväl mindre som större affärssystem håller idag en, generellt sett, hög klass när det gäller bredd och djup i funktionalitet. Vidare har de flesta affärssystem avsevärt förbättrats när det gäller användarvänlighet, användbarhet,……

Läs merView 1 Comment

Koncerngemensamt affärssystem – varför då?

Nu har det hänt igen. Historien upprepar sig igen. Återigen har jag kommit i kontakt med en internationell koncern med dotterbolag i ett flertal länder där ett pågående införande av ett nytt affärssystem blir stoppat. Efter uppsättning av en bolagsmall med generiska processer och utrullning till 4 av 15 länder har koncernledningen valt att stoppa……

Läs merKommenter

SaaS eller Cloud – vilket gäller…?

Internet har förändrat världen gällande kommunikation och tillgänglighet av information. Från att inledningsvis varit förbehållet universitet och högskola började tekniken under 1990-talet sprida sig även till näringslivet. Inledningsvis som enklare stöd för e-post och därefter började successivt företag och organisationer skapa sina första hemsidor. Efter drygt 20 års utveckling har internet och dess teknik genomgått……

Läs merKommenter