Författare: Jonas Andersson, HerbertNathan & Co

Jeeves – En vinnare eller förlorare?

Nyligen besannades konkurrenternas och olyckskorparnas varningsläten att Jeeves Information Systems, som producent och leverantör av
affärssystem, är ett för litet företag för att på lång sikt överleva som en fristående aktör. Det internationella riskkapitalbolaget Battery Ventures har lagt ett bud om förvärv av aktierna. Ett bud som styrelsen för Jeeves rekommenderat aktieägarna att acceptera. Som……

Läs merKommenter

ERP 2.0 – För dig som vågar bli en vinnare…

Affärssystemet har som fenomen existerat sedan 1980-talet. Under dessa 30 år har affärssystemet långsamt positionerat om sig från ett
obetydligt bokföringssystem till att idag ohotat erövrat platsen som det mest kritiska verktyget i verksamheten. Affärssystemet har blivit verksamhetens hjärta, lungor och hjärna samtidigt och problem med affärssystemet innebär ovillkorligen problem för verksamheten.

Branschen för affärssystem har……

Läs merKommenter

Affärssystemet som controllern älskar

Företagets CFO har blivit en central nyckelperson när ett företag ska upphandla och byta affärssystem. Orsaken till denna nyckelroll är att CFO i väldigt många organisationer fungerar som spindeln i nätet och en länk mellan ledning, ekonomi och verksamhet. Även om det finns undantag så har organisationens CFO oftast mycket god insikt i verksamheten med……

Läs merKommenter

Lagen om Offentlig Upphandling

Allt oftare får vi höra talas om LOU, i minst i dessa dagar då upphandling av äldrevård är i fokus. Men det är naturligtvis inte enbart
äldrevård som berörs av denna lagstiftning utan alla former av upphandlingar som genomförs av offentliga verksamheter. Det finns några områden som undantagits och som har en egen lagstiftning, till……

Läs merKommenter

Offentlig sektor liknar allt mer privata företag gällande Affärssystem

Har offentlig sektor specifika krav på affärssystem jämförtmed privat verksamhet? Skiljer sig offentlig verksamhet på något markant sätt från privat verksamhet vilket ställer andra krav på ett Affärssystem? Svaret på dessa frågor är nej, med ett undantag: offentliga myndigheter måste följa Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Om det fortfarande lever kvar myter om att det är……

Läs merKommenter