Författare: Mikael Hveem

Ska kunden bekosta utveckling av nya funktioner?

All företag har olika behov och är på sitt vis unika. Visst är det så men vitsen med ett standardsystem är ju att man skall kunna dra nytta av de likheter som finns för att dela på utvecklingskostnader, förvaltning, mm. Det är därför lite oroväckande när man upptäcker att systemleverantörerna i……

Läs merKommenter

Affärssystemets resa lika viktigt som målet

Visst är målet viktigt men grundfrågan är ju om man någonsin i dagens föränderliga värld kommer att nå det s.k. målet. Målet med ett affärssystemprojekt kan vara av många skilda slag. För de som går från papper och penna till ett systemstöd kan det mycket väl vara att skapa ökad visibilitet……

Läs merKommenter

Det är hög tid att effektivisera Sveriges Kommuner!

Att Sveriges kommuner skulle kunna använda mer av sina resurser till verksamhet och mindre till administration genom att skapa Shared Service Center för kommunal administration känns väldigt naturligt. Många administrativa flöden inom kommunal verksamhet är oerhört likartade och skulle mycket väl kunna hanteras av en och samma administration åt flera kommuner. Kanske t.o.m. för samtliga……

Läs merKommenter

Master data – kritiskt för affärssystemsprojektet!

Att master data, eller grunddata, är en kritisk komponent i ett affärssystemsprojekt är knappast någon nyhet. Master data utgör grundbulten i möjligheten till att kunna skapa effektiva processer. Data som är möjligt att dela mellan många enheter men endast registreras en gång ger möjlighet att skapa effektiva flöden genom hela företagsgrupper…….

Läs merKommenter

Är fastpris verkligen bra för ett affärssystemsprojekt?

Frågan känns helt berättigad med tanke på svårigheten för kunden att faktiskt kunna värdera vilken kvalité som levererats. Är det bra om ett projekt går i mål på utsatt tid och utan budgetöverdrag? Det kan det säkert vara men det är långt ifrån säkert. Med en TKQ (Tid, Kostnad, Kvalitéanalys) som grund blir det lite……

Läs merKommenter