Författare: Marie Rockström

Digital medarbetarupplevelse i centrum när HR ska välja systemstöd

Det kan vara svårt att välja HR- eller lönesystem och jag får ofta frågan: Vad är den viktigaste faktorn att utvärdera systemet på?

Organisationer har olika behov men det finns ett flertal gemensamma faktorer som ofta spelar in: användarvänlighet, pris, masterdatahantering samt rapporter och beslutsstöd. Men en viktig faktor, som inte riktigt har fått full genomslagskraft än……

Läs merKommenter

Digitaliseringen sker i rekordfart i o.m Covid-19… eller?

Pandemins påverkan på vårt arbetsliv är som vi alla vet monumental. Över en natt försvann fysiska möten och resor till kontoret och ersattes av digitala sammankomster och hemarbete. Medarbetare som sällan använde digitala verktyg har nu blivit beroende av dem för att överhuvudtaget kunna utföra sina arbeten. Många organisationer drog en lättnadens suck över att……

Läs merKommenter