Fler leverantörer har breddat sitt utbud med system även för budget & prognos. Det finns i dag många fler system att välja mellan på den svenska marknaden än tidigare. Fler och fler kunder vill komma ifrån rena Excel-lösningar och därför finns det nu en större marknad än tidigare. Många av de äldre lösningarna har flera applikationer i paletten och därmed blir också gränssnitten olika men de nya leverantörerna kan erbjuda lösningar med ett gemensamt och mer användarvänligt gränssnitt. De nya systemen kommer från flera olika typer av systemleverantörer:

  • BI (rapportering och analys),
  • CPM (koncernövergripande rapportering och konsolidering)
  • Affärsystem (redovisning och huvudbok)
  • Helt nya leverantörer på marknaden, både globala och lokala

BI-lösningarna, innehåller traditionellt rapportering och analys av olika slag. I lösningarna finns då möjlighet att göra beräkningar och sätta upp villkor och regler för att kunna ta fram och jämföra olika nyckeltal och mätare med gränsvärden (t.ex. grönt/gult/rött). Den funktionaliteten används nu även vid inmatning av värden och uttag/jämförelser av utfall. Så att man kan t.ex. kan använda olika drivare av intäkter/kostnader såsom antal säljare eller produkter, antal anställda eller elever. Dessutom är allt fler BI-lösningar baserade på ”in-memory” teknik, dvs. att all data läses upp i internminnet och där behandlas, istället för att läsa till och från databasen.

Dock finns det relativt många system som fortfarande bygger på Excel och MS SQL. Fördelarna är att alla känner igen sig men nackdelarna är att funktionaliteten kan vara svår att bygga och att komplexa beräkningar kan ta lång tid att utföra samt att gränssnittet är gammalt.

CPM-lösningarna innehåller också olika typer av rapporter och nyckeltal, men även operativ och legal konsolidering. Detta används nu även i Planeringssystemen, om inte den legala konsolideringen är för komplex.

Affärssystemen har också alltid haft olika typer av rapportverktyg, som med tiden blivit alltmer avancerade och man kan göra analyser på mer detaljerad nivå och mycket snabbare än tidigare.  Detta nyttjas nu i Planeringssystemen.

De nya leverantörerna bygger oftast sina system på moln-lösningar. Där alla kunder delar på gemensam databas och programkod och stordriftsfördelar kan utnyttjas. Även om äldre lösningar inte är riktiga moln-lösningar bygger de alltmer på användandet av webb-läsare och i mindre grad på lokalt installerade program.

Det är goda nyheter att det finns mycket, och mycket bra system att välja mellan! Men som vanligt när man har mycket att välja mellan så behöver man också kunna marknaden bra och kunna skillnaderna mellan olika lösningar och alltid utgå från de behov man själv har. Dessutom är det extremt viktigt att välja rätt partner. Planeringssystemen, liksom BI-lösningarna, innehåller en verktygslåda samt en del standardfunktionalitet att använda vid bygget av sin lösning, så det måste finnas bra hantverkare som bygger. Dvs bra konsulter som kan använda tekniken, men först och främst konsulter som är erfarna och som snabbt kan sätta sig in i verksamhetens krav och hjälpa kunden att utveckla den över tid.

För att komma till ett bra resultat behöver man alltså strukturera sin upphandling precis som när man väljer affärssystem. Om man inte har kompetensen själv är ett gott råd att använda erfarna konsulter som hjälper till med att hitta rätt system och rätt partner till rätt pris och kvalitet.