Att guida eller guidas vid ett systeminförande?

Det vanliga scenariot under en upphandling av system är att kunden lägger väsentligt med tid på att beskriva sina behov och utmaningar för leverantören. Samtidigt lägger leverantören väsentligt med tid på att övertyga kunden om att denne har förstått behoven och har tillräckliga erfarenheter för att kunna genomföra ett lyckosamt systeminförande. Men vad händer sedan……

Läs merKommenter

ERP vs HCM?

Vårt kära(!) affärssystem har under årtiondena evolverat fram från att ha varit ett begränsat bokföringssystem och/eller produktionssystem till att idag erbjuda en nästintill heltäckande processlösning för verksamhetens samtliga behov. Det ligger i sakens natur att en systemleverantör hela tiden vill bredda sitt system för att dels tillfredsställa sina befintliga kunder som har behov utöver det……

Läs merKommenter

När är det dags att byta Affärssystem?

Vi ställs ofta inför denna fråga när vi träffar nya kunder som överväger att byta ut sitt affärssystem. Kunden har kommit till en punkt där verksamheten uppvisar så mycket friktion i processerna att volymen av oönskat merarbete passerat gränsen för vad som upplevs som godtagbart. Kunden anar att affärssystemet som kanske använts i många år……

Läs merKommenter

Affärssystemskundernas förståelse börjar mogna

Det är idag många organisationer som söker stöd för att ”ta fram en strategi för deras framtida affärssystem”. Även om en del organisationer ännu tillämpar begreppet ”förstudie” så är det just ordet ”strategi” som börjar bli vanligt förekommande. Jag ser detta som ett tecken på ökad mognad och förståelse för ämnet. Man ska förvisso inte……

Läs merKommenter

Aspia tar ledningen inom BPO

BPO (Business Process Outsourcing) är inget nytt fenomen. Att lägga ut en del av verksamhetens administrativa processer/funktioner på entreprenad till en extern part har varit populärt i väldigt många år. Går vi långt tillbaka i tiden var det primärt bokföring och lön som lämnades ut till externa parter men med tiden har fler områden såsom……

Läs merKommenter