Intervju med Sofia Gerstenfeld, VD på Visma Enterprise AB

I vår första VD intervju med de företag som levererar Ekonomisystem till Sveriges kommuner har vi träffat Sofia Gerstenfeld på Visma.

Sofia Gerstenfeld började karriären med en period som revisor på KPMG, efter sin ekonomexamen från Lunds Universitet. Därefter gick hon vidare till att arbeta med rekrytering och som ledare på Manpower, där intresset för HR……

Läs merKommenter

Vår serie med VD-intervjuer återkommer

I en tidigare blogg tog vi upp att ett för kommuner nytt företag och ekonomisystem lyckats vinna en upphandling och affär med Svenska kommuner. Det var Xledger som vann och fick tilldelningsbesked när 4 Dalslandskommuner genomförde en upphandling under 2018. Givet att Xledger representerar den nya generationen molnsystem, där alla kunder kör på samma databas……

Läs merKommenter

Tronskifte inom Affärssystem

Det har skett ett maktskifte inom affärssystem. Under de senaste åren har kronan ”global ledare” förflyttats från SAP till Microsoft. Ännu har SAP störst marknadsandel kunder (globalt sett) om vi ser på kategorin stora organisationer. Samtidigt håller Microsoft successivt på att knapra in försprånget procent efter procent.

SAP har varit en i det närmaste ohotad ledare……

Läs merKommenter

Spännande ny leverantör av ekonomisystem till Sveriges kommuner

Jag skrev i en blogg under våren 2018 att något med stor påverkan på marknaden för ekonomi-system inom kommunsektorn var på väg att hända med bas i den utveckling som sker mot fler och fler molnbaserade ekonomi- och affärssystem. Jag pekade på leverantören Visma som exempel och skrev bland annat:

”Det är en inte allt för……

Läs merKommenter

Behövs avtal för molntjänster?

I alla tider har avtalsprocessen (vid köp och implementering av ett nytt systemstöd) fått stort fokus och parterna har lagt mycket tid på att säkerställa att det system som upphandlas motsvarar kundens behov och kravbild. Likaså har det ansetts viktigt att säkerställa tydlighet om förutsättningarna för den fysiska leverans och implementering som leverantören ska genomföra…….

Läs merKommenter