Sverige idag en stark nation inom Affärssystem, men imorgon?

I vår nya marknadsanalys Affärssystem för Små och medelstora Affärssystem framgår att Sverige ännu framstår som en stark nation när det gäller Affärssystem. För segmentet fåmansföretag och organisationer med upp till ca 200 anställda finns det i Sverige upp till ca 100 systemlösningar som med lite snällhet kan klassificeras……

Läs merKommenter

Ny marknadsanalys – Affärssystem för små och medelstora företag

HerbertNathan & Co släpper en ny uppdatering av rapporten Affärssystem för små och medelstora företag. Marknadsanalysen är genomförd under perioden jan-sep 2017 och inkluderar 20 affärssystem med fokus på organisationer med ca 20-200 anställda.

Av de 20 affärssystem som ingår i analysen är……

Läs merKommenter

Vad händer när tangentbordet försvinner?

Som en del i den pågående digitaliseringen ser vi att tidigare kända (men ej utblommade) tekniker börjar få uppmärksamhet. Jag tänker exempelvis på röststyrning och ögonstyrning. Röststyrning har vi haft som stöd inom många olika branscher och tekniken är inte ny. Inledningsvis handlade tekniken primärt om inspelning av ljud……

Läs merKommenter

Behovsanalysen är nyckeln till ett lyckat HR-systemprojekt

Många företag och organisationer har börjat se sig om efter HR system. Drivkrafterna är många, såsom GDPR, digitalisering, ny teknik och inte minst alla nya spännande och användarvänliga HR-system. Störst drivkraft är dock att HR varit orimligt eftersatt och där behoven idag är nästintill akuta hos många företag. Vi ser en extremt stark trend nu……

Läs merKommenter

Affärssystemen utanför rampljuset

Den svenska marknaden uppvisar ett väldigt stort utbud av affärssystem. Beroende på hur man kategoriserar alla leverantörer och system kan man summera upp till ett intervall av ca 100-120 olika affärssystem som ännu är i drift. Även om några av dessa affärssystem är gamla, saknar tillgång på support och……

Läs merKommenter