Standardisera gärna – men fortsätt vara unik!

I det drev som nu pågår i konsultvärlden gällande digitalisering, GDPR, IFRS, AI, Big Data, IoT och mycket annat framkommer ofta kravställningar på behovet av att standardisera verksamheten och basera sin verksamhet på ”standardapplikationer”. Även om det finns delvis sunda argument för detta finns det också mycket som talar……

Läs merKommenter

Hög tid att införa modern systemförvaltning

Som följd av såväl den pågående digitaliseringen som trenden mot en ökning av distribuerade molntjänster uppstår frågeställningen kring hur morgondagens systemförvaltning bör se ut. Efter analys kan man ganska snabbt konstatera att den modell som tillämpades igår inte kommer att fungera inför morgondagen.

Inledningsvis……

Läs merKommenter

Microsofts nya NAV blir en kioskvältare!

Microsoft var tidiga med att deklarera sina avsikter när det gäller molnet. När Microsoft väl förstod den stora potentialen i att leverera molnbaserade tjänster via abonnemang istället för att sälja fysiska licenser vände man på visionen och riktade istället fullt fokus mot molnet. Att bli en leverantör som renodlat……

Läs merKommenter

IT-skulden är oroväckande hög inom svensk industri

Vi befinner oss i en paradox. Samtidigt som vi är på väg in i den digitala tidsåldern och samtidigt som svensk industri fortfarande befinner sig i en stark konjunktur kan vi konstatera att den svenska IT-skulden är högre än någonsin. Problemen är störst inom tung industri där de historiska……

Läs merKommenter

CSM – en överlevnadsstrategi för leverantörer av molntjänster

I våra upphandlingar har under de senaste åren funktionalitet allt mer överskuggats av leverantörens leverans- och utvecklingsförmåga som det tyngsta kriteriet vid val av leverantör/system. Tydligast framstår detta när det gäller upphandling av molntjänster. Utvärderingen omfattar mycket av det som i modernare ordalag kallas för CSM (Customer Success Management) och handlar om hur leverantören tillhandahåller……

Läs merKommenter