Affärssystemets DNA – viktigt att förstå

Till det yttre är många affärssystem väldigt lika varandra. Om man sätter samman en kravspecifikation och därefter gör en utvärdering så visar resultatet väldigt ofta att ett flertal affärssystem erbjuder nästan samtliga funktioner som kunden efterfrågar. Detsamma gäller om man sätter samman processkartor och verifierar vilka flöden som inkluderas i affärssystemen. Så, utifrån denna grund……

Läs merKommenter

Sagan om den lilla kunden med det stora systemet

Det var en gång en liten kund som behövde ett litet system. Den lilla kunden tog kontakt med en liten leverantör som kunde erbjuda ett litet system. Den lilla kunden tyckte att det lilla systemet verkade bra och började diskutera ett avtal med den lilla leverantören. Samtidigt vad det en stor leverantör som hade ett……

Läs merKommenter

Vad är affärssystemet värt?

Kan man verkligen räkna på vad ett nytt affärssystem är värt för verksamheten? Går det att med tydlighet beskriva sambandet mellan företagets framgångar och affärssystemets roll? Finns det modeller för att kartlägga och redovisa affärsvärdet av affärssystemet?

Svaret är JA. Det är fullt möjligt……

Läs merKommenter

SoftOne utmanar inom affärssystem!

Låt mig först slå fast att SoftOne inte är en ny aktör på den svenska marknaden. Istället räknas SoftOne till den kategori av svenska leverantörer som kan uppvisa en lång och fläckfri meritlista från grundandet 1985 fram till idag. Under dessa snart 30 år har bolaget samlat på sig……

Läs merKommenter

Vem är ansvarig för affärssystemet?

Att upphandla och byta affärssystem är en krävande och utmanande process. Få skulle påstå något annat. Oftast tvingas kunden i princip vända ut och in på sin organisation för att först städa ut alla gamla sjukdomar innan det nya fräscha systemet ska driftsättas.

Att byta system handlar dock i mycket liten grad om ett tekniskt skifte,……

Läs merKommenter