BI-System är inte intelligenta!

Ingen har kunnat undgå att BI har blivit ett hett ämne inom IT-branschen. Likt hyenor i flock flyttar sig skocken av leverantörer och konsulter efter nya områden som har potential till att belägga konsulterna under lång tid framöver. Just BI har blivit ett sådant område.

Det går inte att översätta termen rätt av till svenska utan……

Läs merKommenter

Fortnox – framtidens affärssystem?

SPCS har med tiden blivit ett etablerat begrepp när det gäller ekonomisystem för mindre företag. Ofta hörs branschpersoner i diskussioner referera till ”ekonomisystem typ SPCS…” med innebörden att man avser system riktade till små företag. Som företag var SPCS välskött och gjorde en imponerande resa från ett litet källarföretag……

Läs merKommenter

Är fastpris verkligen bra för ett affärssystemsprojekt?

Frågan känns helt berättigad med tanke på svårigheten för kunden att faktiskt kunna värdera vilken kvalité som levererats. Är det bra om ett projekt går i mål på utsatt tid och utan budgetöverdrag? Det kan det säkert vara men det är långt ifrån säkert. Med en TKQ (Tid, Kostnad, Kvalitéanalys) som grund blir det lite……

Läs merKommenter

Obalanserad debatt om ESV

Den svenska staten och ESV har kritiserats för den monopolliknande situationen med affärssystemet Agresso samt för sitt förhållningssätt gällande de upphandlingar som genomförts med avsikt att upprätta ramavtal för statens myndigheter och närliggande organisationer. Trots flera försök till upphandlingar kvarstår läget att det idag enbart är Agresso som har rätt att leverera system till de……

Läs merKommenter

Etablerade affärssystemleverantörer bland kommunerna måste se upp!

Det finns cirka 25 affärssystem representerade på den Svenska marknaden och merparten av dessa affärssystem hittar man i det privata näringslivet. På den offentliga sidan är det desto glesare bland leverantörer och just nu domineras den offentliga marknaden fullständigt av 3 leverantörer; Aditro, CGI och UNIT4Agresso.

HerbertNathan & Co följer och analyserar markanden för affärssystem kontinuerligt……

Läs merKommenter