Affärssystem – aldrig mer!

Kommentaren är vanlig. Rädslan för att byta affärssystem är stor hos många företag. Erfarenheten är negativ och få chefer vill riskera sin ställning med att ta ansvar för ett systembyte. Varför är det så?

Livscykeln för ett affärssystem har under de senaste 20 åren ökat från 5-7 år vilket var vanligt under 1980-talet till idag där……

Läs merKommenter

Jeeves – En vinnare eller förlorare?

Nyligen besannades konkurrenternas och olyckskorparnas varningsläten att Jeeves Information Systems, som producent och leverantör av
affärssystem, är ett för litet företag för att på lång sikt överleva som en fristående aktör. Det internationella riskkapitalbolaget Battery Ventures har lagt ett bud om förvärv av aktierna. Ett bud som styrelsen för Jeeves rekommenderat aktieägarna att acceptera. Som……

Läs merKommenter

Beslutsstöd – allt viktigare processtöd i affärssystemet

Så länge begreppen Ekonomi- och Affärssystem funnits har ”bra rapportverktyg” stått högt på agendan för alla företag som stått inför en uppgradering eller byte av affärssystem.
Vad är då ”bra rapportverktyg” och vad skiljer ledande affärssystem från övriga när det kommer till denna viktiga funktion i systemet? I takt med att tekniken kring IT-systemens gränssnitt……

Läs merKommenter

ERP 2.0 – För dig som vågar bli en vinnare…

Affärssystemet har som fenomen existerat sedan 1980-talet. Under dessa 30 år har affärssystemet långsamt positionerat om sig från ett
obetydligt bokföringssystem till att idag ohotat erövrat platsen som det mest kritiska verktyget i verksamheten. Affärssystemet har blivit verksamhetens hjärta, lungor och hjärna samtidigt och problem med affärssystemet innebär ovillkorligen problem för verksamheten.

Branschen för affärssystem har……

Läs merKommenter

Affärssystemet som controllern älskar

Företagets CFO har blivit en central nyckelperson när ett företag ska upphandla och byta affärssystem. Orsaken till denna nyckelroll är att CFO i väldigt många organisationer fungerar som spindeln i nätet och en länk mellan ledning, ekonomi och verksamhet. Även om det finns undantag så har organisationens CFO oftast mycket god insikt i verksamheten med……

Läs merKommenter