ERP 2.0 – För dig som vågar bli en vinnare…

Affärssystemet har som fenomen existerat sedan 1980-talet. Under dessa 30 år har affärssystemet långsamt positionerat om sig från ett
obetydligt bokföringssystem till att idag ohotat erövrat platsen som det mest kritiska verktyget i verksamheten. Affärssystemet har blivit verksamhetens hjärta, lungor och hjärna samtidigt och problem med affärssystemet innebär ovillkorligen problem för verksamheten.

Branschen för affärssystem har……

Läs merKommenter

Affärssystemet som controllern älskar

Företagets CFO har blivit en central nyckelperson när ett företag ska upphandla och byta affärssystem. Orsaken till denna nyckelroll är att CFO i väldigt många organisationer fungerar som spindeln i nätet och en länk mellan ledning, ekonomi och verksamhet. Även om det finns undantag så har organisationens CFO oftast mycket god insikt i verksamheten med……

Läs merKommenter

Lagen om Offentlig Upphandling

Allt oftare får vi höra talas om LOU, i minst i dessa dagar då upphandling av äldrevård är i fokus. Men det är naturligtvis inte enbart
äldrevård som berörs av denna lagstiftning utan alla former av upphandlingar som genomförs av offentliga verksamheter. Det finns några områden som undantagits och som har en egen lagstiftning, till……

Läs merKommenter

Offentlig sektor liknar allt mer privata företag gällande Affärssystem

Har offentlig sektor specifika krav på affärssystem jämförtmed privat verksamhet? Skiljer sig offentlig verksamhet på något markant sätt från privat verksamhet vilket ställer andra krav på ett Affärssystem? Svaret på dessa frågor är nej, med ett undantag: offentliga myndigheter måste följa Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Om det fortfarande lever kvar myter om att det är……

Läs merKommenter

Rädsla för affärssystem ett problem för svenska företag

Den svenska industrin är i likhet med den övriga västvärlden utsatt för hård konkurrens ifrån de nya tillväxtländerna i bland annat Asien
och Sydamerika. Från lokal nivå har konkurrensen tagit klivet ut på den globala arenan och tvingar många svenska företag att välja mellan att specialisera sin verksamhet mot en smalare nisch eller istället expandera……

Läs merKommenter