Med många uppdrag igång samtidigt är vi på HerbertNathan & Co inne och jobbar i de flesta branscher och just nu känns det som Retailbranschen är den bransch där det händer mest och omvandlingstrycket är som störst. Det räcker med att läsa Dagens Industri och ta del av alla artiklar om hur exempelvis H&M brottas med omställningen från fysisk handel till mer och mer e-handel för att förstå problematiken. Denna utveckling är självklart något som berör alla som arbetar med handel och logistik, oavsett storlek på bolaget och hur länge man varit i marknaden, så måste man förhålla sig till den snabba utveckling som sker nu.

För att få ytterligare inspiration och bredda tankeverksamheten, träffade vi i veckan Jan Wallberg för några timmars samtal om branschen, dess utmaningar och framtida IT-stöd. Jan har med sin breda erfarenhet bland annat som VD för Blåkläder samt Gekås och numera sittandes i cirka 10 olika styrelser för företag inom handel/retail, många intressanta synpunkter och några reflektioner jag tar med mig efter mötet är:

Ledningen måste alltid involveras från start i projekten. Så görs ofta men det händer också att det ”bara” är IT-eller Ekonomichefen som är beställare av projektet.  Systemfrågor inom retail idag, blir snabbt strategiska frågor, det är inte bara en fråga för IT-avdelningen eller Ekonomiavdelningen för att ta 2 exempel. Det håller inte att lappa och laga och byta ut eller lägga till någon enstaka applikation, utan ett större helhetsgrepp måste till. Ledningen måste vara med från dag 1 och många gånger handlar det om att vrida om affärsmodeller ganska bryskt och då måste IT-systemen stödja de nya modellerna och processerna. Vår erfarenhet är att de flesta ledningsgrupper ser och förstår den utveckling som sker med förändrade handelsmönster, det är inte ”Order/Lager/Fakturering” som gäller längre, men för många företag kvarstår fortfarande frågan hur vi bäst bygger processer och systemstöd för den nya komplexa e-handeln i olika kanaler och många fler leveransmöjligheter för kunden.

De företag vi arbetar med inom retail är alla på väg, de har startat resan mot nya IT-stöd när man vrider om affärsmodellen. Alla behöver inte ha lika bråttom, det hänger lite på vilket segment man verkar inom, men klart är att alla måste göra resan för att överleva. När man väl är klar, kommer troligen både lägen på butiker, butiksstorlek och antal butiker ha förändrats. Vidare har de olika leveransformerna och platserna förändrats med avseende på antal och utformning. Utformning av butiksytan har alltid varit central inom handeln men kanske står branschen just nu för den mest omvälvande perioden med effekter på hur fysiska butiker skall utformas.

Som en konsekvens av allt detta måste också IT-systemen utvecklas och anpassas till de nya processerna och affärsmodellerna. Det är här begreppet ”Stresstest av IT-systemen” blir relevant för branschen likväl som för banksektorn för några år sedan. Jan Wallberg lyfte begreppet Stresstest flera gånger under mötet i förra veckan och det skapar bilder av att det är relativt bråttom och mycket måste ifrågasättas kring hur nuvarande IT-stöd löser morgondagens affärsmodeller; vilken masterdata kring produkterna måste byggas upp, vilket PIM-system skall stödja hanteringen, hur skall integrationerna byggas och samarbete utvecklas med logistikpartners, hur måste hemsidan utvecklas för att underlätta kundens beställningar etc etc?

Frågorna blir fort många och IT-strategin måste stödja de nya affärsmodellerna – därav kravet på ledningens engagemang från dag 1. Här har vi nu på HerbertNathan & Co vinnlagt oss om ett arbetssätt där vi under några intensiva workshopsmöten engagerar hela företaget inklusive ledningen, i syfte att lägga en gemensam grund för det fortsatta arbetet med att sätta rätt plattform för IT som kan stödja de nya affärsmodellerna. Mer om detta i en ny blogg från min kollega Mikael Hveem längre fram i vår.

Till sist ett tips att följa www.market.se  om du inte redan gör det. Här får du det senaste nyheterna inom e-handel och retail med många goda exempel från företag som ligger i framkant i utveckling av nya digitala butikskoncept och andra system.