Kategori: Affärssystem

Vad händer när tangentbordet försvinner?

Som en del i den pågående digitaliseringen ser vi att tidigare kända (men ej utblommade) tekniker börjar få uppmärksamhet. Jag tänker exempelvis på röststyrning och ögonstyrning. Röststyrning har vi haft som stöd inom många olika branscher och tekniken är inte ny. Inledningsvis handlade tekniken primärt om inspelning av ljud……

Läs merKommenter

Affärssystemen utanför rampljuset

Den svenska marknaden uppvisar ett väldigt stort utbud av affärssystem. Beroende på hur man kategoriserar alla leverantörer och system kan man summera upp till ett intervall av ca 100-120 olika affärssystem som ännu är i drift. Även om några av dessa affärssystem är gamla, saknar tillgång på support och……

Läs merKommenter

Globala affärssystem, finns det?

Jag har fått denna fråga några gånger under de senaste åren och i samtliga fall ifrån börsnoterade bolag som är ”medelstora” och med verksamhet i ca 10-20 länder och relativt snabb tillväxt och expansion. Den bakomliggande orsaken till att frågan lyfts fram är att bolagen allt oftare hamnat i……

Läs merKommenter

Affärssystem och digitalisering

Våra senaste frukostseminarier hade rubriken ”Affärssystemets roll i en digitaliserad värld”. Vi hade satt rubriken för då vi märkt att våra kunder har många funderingar kring detta och då vi själva ställt oss frågan vilken roll affärssystemet kommer att spela i den fortsatta digitaliseringen av företag och organisationers processer. Ett huvudbudskap vi lämnade till alla……

Läs merKommenter

Håller vi på att förlora kontrollen över informationen?

Det finns många olika perspektiv och infallsvinklar på ämnet ”digitalisering”. Och det finns många åsikter om vad som pågår i samhället och näringslivet när det gäller just digitalisering. Oaktat vilken falang man tillhör och vilken hållning man har till ämnet så står det utom allt tvivel att vi ser en väsentligt ökad förändringstakt i såväl……

Läs merKommenter