Kategori: Affärssystem

När är det dags att byta Affärssystem?

Vi ställs ofta inför denna fråga när vi träffar nya kunder som överväger att byta ut sitt affärssystem. Kunden har kommit till en punkt där verksamheten uppvisar så mycket friktion i processerna att volymen av oönskat merarbete passerat gränsen för vad som upplevs som godtagbart. Kunden anar att affärssystemet som kanske använts i många år……

Läs merKommenter

Affärssystemskundernas förståelse börjar mogna

Det är idag många organisationer som söker stöd för att ”ta fram en strategi för deras framtida affärssystem”. Även om en del organisationer ännu tillämpar begreppet ”förstudie” så är det just ordet ”strategi” som börjar bli vanligt förekommande. Jag ser detta som ett tecken på ökad mognad och förståelse för ämnet. Man ska förvisso inte……

Läs merKommenter

Aspia tar ledningen inom BPO

BPO (Business Process Outsourcing) är inget nytt fenomen. Att lägga ut en del av verksamhetens administrativa processer/funktioner på entreprenad till en extern part har varit populärt i väldigt många år. Går vi långt tillbaka i tiden var det primärt bokföring och lön som lämnades ut till externa parter men med tiden har fler områden såsom……

Läs merKommenter

Fortnox tar över marknaden

I maj 2017 hade Fortnox 170.000 kunder. Ett år senare har kundstocken ökat till +225.000 kunder, dvs en ökning med ca 30% på endast 1 år. Tillväxten imponerar och får övriga leverantörer att blekna vid en jämförelse. Det som började som en liten spännande uppstickare år 2001 har blommat ut och nu helt tagit över……

Läs merKommenter

Affärssystem och religion

När man varit i branschen ”länge” landar man ofta i reflektioner kring de ”budskap och argumentation” som förs när det gäller Affärssystem och implementering av detsamma. Och hur pendeln faktiskt flyttar sig fram och tillbaka över tid när det gäller synsätt kring teknik, arkitektur, databaser, integrationer, implementeringsmodeller, etc.

Listan kan göras lång på de områden och……

Läs merKommenter