Kategori: Affärssystem

Koncerngemensamt affärssystem – varför då?

Nu har det hänt igen. Historien upprepar sig igen. Återigen har jag kommit i kontakt med en internationell koncern med dotterbolag i ett flertal länder där ett pågående införande av ett nytt affärssystem blir stoppat. Efter uppsättning av en bolagsmall med generiska processer och utrullning till 4 av 15 länder har koncernledningen valt att stoppa……

Läs merKommenter

SaaS eller Cloud – vilket gäller…?

Internet har förändrat världen gällande kommunikation och tillgänglighet av information. Från att inledningsvis varit förbehållet universitet och högskola började tekniken under 1990-talet sprida sig även till näringslivet. Inledningsvis som enklare stöd för e-post och därefter började successivt företag och organisationer skapa sina första hemsidor. Efter drygt 20 års utveckling har internet och dess teknik genomgått……

Läs merKommenter

Affärssystem – aldrig mer!

Kommentaren är vanlig. Rädslan för att byta affärssystem är stor hos många företag. Erfarenheten är negativ och få chefer vill riskera sin ställning med att ta ansvar för ett systembyte. Varför är det så?

Livscykeln för ett affärssystem har under de senaste 20 åren ökat från 5-7 år vilket var vanligt under 1980-talet till idag där……

Läs merKommenter

Jeeves – En vinnare eller förlorare?

Nyligen besannades konkurrenternas och olyckskorparnas varningsläten att Jeeves Information Systems, som producent och leverantör av
affärssystem, är ett för litet företag för att på lång sikt överleva som en fristående aktör. Det internationella riskkapitalbolaget Battery Ventures har lagt ett bud om förvärv av aktierna. Ett bud som styrelsen för Jeeves rekommenderat aktieägarna att acceptera. Som……

Läs merKommenter

ERP 2.0 – För dig som vågar bli en vinnare…

Affärssystemet har som fenomen existerat sedan 1980-talet. Under dessa 30 år har affärssystemet långsamt positionerat om sig från ett
obetydligt bokföringssystem till att idag ohotat erövrat platsen som det mest kritiska verktyget i verksamheten. Affärssystemet har blivit verksamhetens hjärta, lungor och hjärna samtidigt och problem med affärssystemet innebär ovillkorligen problem för verksamheten.

Branschen för affärssystem har……

Läs merKommenter