Banner

Arkiv för kategorin ‘ERP’

Är du verkligen redo för ett nytt affärssystem?

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 10. september 2017 – 20:03

Den oerfarne och naiva kunden tror att byte av affärssystem handlar om att man byter affärssystem. Och det kan ju vid en snabb reflektion verka logiskt, men dessvärre är det är det större än så. Om man skulle sammanställa statistik över den tid som totalt sett förbrukas under ett affärssystemsbyte får man fram siffror som […]

Läs mer...

Stor brist på kompetens inom Affärssystem

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 6. september 2017 – 14:16

Det största hotet framöver när det gäller affärssystem är bristande tillgång på kompetens och erfarenhet. Och detta inkluderar såväl resursbrist som kompetensbrist. Även om det totalt sett i Sverige finns relativt många konsulter som erbjuder tjänster inom affärssystem ser vi att den genomsnittliga kunskapsnivån är alldeles för låg. Den gemensamma nämnaren för alla implementeringar är […]

Läs mer...

Priset ska ned på molntjänster

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 4. september 2017 – 06:23

Inom affärssystem börjar det nu bli standard att samtliga leverantörer erbjuder sina kunder avtal i form av molnbaserade tjänster istället för att sälja engångslicenser. Och detta sker oavsett om leverantören erbjuder molntjänster via privata eller publika moln. Följden av att samtliga leverantörer börjat övergå till abonnemangsform är att det råder stor förvirring på marknaden om […]

Läs mer...

Jeeves har blivit vuxen

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 29. augusti 2017 – 21:47

I veckan har Jeeves annonserat sin 25-års dag. Givetvis värt att uppmärksamma. Ett affärssystem som började från noll i början av 1990-talet och där utvecklarna skapade en arkitektur som var annorlunda och unik jämfört med övriga leverantörer på marknaden. Som alltid när man lanserar en helt ny produkt på marknaden tog det några år innan […]

Läs mer...

Industrin är död, länge leve industrin

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 27. augusti 2017 – 19:13

Den digitala revolutionen har nått industrin. Samlingsnamnet för det skeende vi befinner oss i är Industri 4.0. Vid en första anblick på fenomenet innebär det egentligen relativt små förändringar på kort sikt utöver att industrin blir mer digitaliserad och automatiserad. Detta är dock en naiv, felaktig och uppfattning, bakom horisonten döljer sig en radikal förändring […]

Läs mer...

Det bubblar inom molnbaserade affärssystem

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 24. augusti 2017 – 06:43

Det har knappast undgått någon att stor del av all handel är på väg mot en abonnemangsform istället för ett traditionellt köp. Detsamma gäller inom IT och inom delområdet affärssystem. Allt fler leverantörer har börjat avstå (till och med vägrar) att lämna offerter på system för lokal installation. Istället driver alla leverantörer ganska enhälligt (det […]

Läs mer...

Strategin viktigare än valet av affärssystem

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 21. augusti 2017 – 17:07

Vi möter dagligen nya kunder som planerar att utarbeta en affärssystemsstrategi. Så långt är allt väl. I en tid där förändringar sker med ljusets hastighet är det mer eller mindre nödvändigt att företaget med några års mellanrum uppdaterar eller utvecklar en ny affärssystemsstrategi. I takt med att omvärlden förändras behöver alla organisationer anpassa och uppdatera […]

Läs mer...

Nej – Affärssystemet löser inga problem!

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 17. augusti 2017 – 22:09

Gränsen mellan optimism och dumhet är ibland hårfin. När det gäller affärssystem är det lika vanligt med det ena som det andra. Även om alla ”egentligen” förstår att ett affärssystem enbart är ett verktyg helt utan egen intelligens så förs affärssystemet ofta fram som en frälsare som kommer att lösa alla de problem som finns […]

Läs mer...

Vart har yrkeshedern tagit vägen?

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 15. augusti 2017 – 08:44

Det var bättre förr. Åtminstone när det gäller yrkesheder. Går vi tillbaka långt i tiden räckte det med ett handslag. Köpare och säljare kunde känna sig relativt trygga med att affären var genomförd med ömsesidig samsyn kring villkoren för affären och köparen fick i normalfallet den kvalitet som utlovats av säljaren. Skulle säljaren av någon […]

Läs mer...

Funktionella affärssystem vinner över molnbaserade affärssystem

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 26. juni 2017 – 17:31

Som rådgivare möter vi allt oftare kunder som med viss osäkerhet undrar ifall de bör byta till ett molnbaserat affärssystem. Frågan är såväl berättigad som dum på en och samma gång. Det är som att ställa frågan ifall man ska köpa en elbil istället för en ”vanlig” bil. Det givna svaret blir ”det beror på”. […]

Läs mer...