Kategori: HR

Digital medarbetarupplevelse i centrum när HR ska välja systemstöd

Det kan vara svårt att välja HR- eller lönesystem och jag får ofta frågan: Vad är den viktigaste faktorn att utvärdera systemet på?

Organisationer har olika behov men det finns ett flertal gemensamma faktorer som ofta spelar in: användarvänlighet, pris, masterdatahantering samt rapporter och beslutsstöd. Men en viktig faktor, som inte riktigt har fått full genomslagskraft än……

Läs merKommenter

Skillnader mellan leverantörerna av HR-system och affärssystem

I en tidigare blogg belyste jag några av de skillnader vi på HerbertNathan & Co upplever mellan köpare av HR-system och köpare av affärssystem. I denna blogg riktar jag strålkastaren mot leverantörerna istället, för att belysa likheter och skillnader som finns mellan HR-systems- respektive affärssystemsleverantörer. I inlägget skiljer jag inte på leverantörer som bara levererar……

Läs merKommenter

Några lärdomar från upphandlingar av HR-system

Efter att ha jobbat primärt med ERP-system under 20 år har jag de senaste åren fått möjligheten att vara med i ett antal upphandlingar av HR-system. Jag har hittat likheter mellan projekten men också skillnader t.ex. inom medarbetarnas erfarenhet av systemprojekt och förändringsledning.

För ERP-system är det ofta ekonomi- eller logistikavdelningen som driver projekten. Dessa funktioner……

Läs merKommenter

Digitaliseringen sker i rekordfart i o.m Covid-19… eller?

Pandemins påverkan på vårt arbetsliv är som vi alla vet monumental. Över en natt försvann fysiska möten och resor till kontoret och ersattes av digitala sammankomster och hemarbete. Medarbetare som sällan använde digitala verktyg har nu blivit beroende av dem för att överhuvudtaget kunna utföra sina arbeten. Många organisationer drog en lättnadens suck över att……

Läs merKommenter

Digitaliseringen lindrar delvis effekten av Corona

Vi vet ännu inte när den pågående krisen kommer att kulminera. Vi vet heller inte vad den slutliga konsekvensen blir för såväl samhälle som näringsliv. Däremot vet vi att den redan nu medfört att många organisationer är på väg att hamna i ekonomiska utmaningar. En av de vanliga konsekvenserna vid kriser är att investeringsviljan avtar……

Läs merKommenter