Kategori: HR

CSM – en överlevnadsstrategi för leverantörer av molntjänster

I våra upphandlingar har under de senaste åren funktionalitet allt mer överskuggats av leverantörens leverans- och utvecklingsförmåga som det tyngsta kriteriet vid val av leverantör/system. Tydligast framstår detta när det gäller upphandling av molntjänster. Utvärderingen omfattar mycket av det som i modernare ordalag kallas för CSM (Customer Success Management) och handlar om hur leverantören tillhandahåller……

Läs merKommenter

Visma fullföljer köpet av Bluegarden

Efter en tids granskning av konkurrensmyndigheterna i Sverige, Norge och Danmark har det nu blivit klart att Visma kan fullfölja sitt förvärv av Bluegarden. Därmed räknar vi in ytterligare ett bolag på listan i den pågående konsolideringen på marknaden.

Visma fortsätter med förvärvet av Bluegarden sin ambition……

Läs merKommenter

Regeringskrisen tankeväckare för dig som ska outsourca!

De senaste veckorna har media producerat spaltmeter om Transportstyrelsens bristande analys/ snabba införande av extern IT-drift 2015 och den regeringskris som uppstått som följd av händelsen.

Jag satt i min solstol förundrad över att en statlig myndighet inte har bättre kunskap och förståelse för vikten av att göra……

Läs merKommenter

Har tåget gått för våra svenska leverantörer av lönesystem?

Jag har i samband med framtagning av vår senaste marknadsanalys HCM systems in Sweden 2017 haft förmånen att få träffa och samtala med de ledande leverantörerna av löne- och HR-system, såväl svenska som internationella leverantörer. Dessa möten har resulterat i ett flertal reflektioner gällande våra svenska Lön/HR-system.

Under mina samtal har jag undersökt hur mycket leverantörerna……

Läs merKommenter

HR – En spegel av vår samtid

Det har nog undgått få att HR har kommit i ropet de senaste åren. Från att ha haft en relativt undanskymd exponering och roll ligger nu HR på såväl ledningens som styrelsens agenda hos flertalet organisationer. Det finns många motiv till detta men en av de mer basala orsakerna är insikten……

Läs merKommenter