Banner

Inlägg med etiketter ‘Förvaltning’

Varning för Microsoft!

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 15. april 2014 – 21:29

Låt mig inledningsvis slå fast att Microsoft har etablerat en oerhört stark position på marknaden för affärssystem, såväl globalt som nationellt och såväl bland små som stora organisationer. Om detta råder det inga tvivel. Ej heller är det många som tvivlar på att Microsoft successivt kommer att förstärka denna position. Microsoft rör sig likt en […]

Läs mer...

Etiketter: ,Rädsla för affärssystem ett problem för svenska företag

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 27. oktober 2011 – 09:26

Den svenska industrin är i likhet med den övriga västvärlden utsatt för hård konkurrens ifrån de nya tillväxtländerna i bland annat Asien och Sydamerika. Från lokal nivå har konkurrensen tagit klivet ut på den globala arenan och tvingar många svenska företag att välja mellan att specialisera sin verksamhet mot en smalare nisch eller istället expandera […]

Läs mer...

Etiketter: ,Vem äger HR ur ett IT-perspektiv?

Icon Skrivet av Bertil Ågren, HerbertNathan & Co den 25. augusti 2011 – 13:09

Administrativa rutiner kring personalutveckling som rekrytering, lönerevision, utbildning och rehabilitering har blivit kritiska processer för alla företag och offentliga organisationer. Området uppmärksammas allt mer ur olika perspektiv. Organisationen måste så långt som möjligt finna och matcha ”rätt” kompetens mot varje enskild uppgift i företaget och kunna stödja med ett effektivt arbetsflöde. HRM har blivit ett […]

Läs mer...

Etiketter:Viskningsleken

Icon Skrivet av Bertil Ågren, HerbertNathan & Co den 6. juli 2011 – 19:02

Idag när jag satt på projektmöte med en kund kom vi att prata om viskningsleken, en lek jag minns från barndomen. Viskningsleken där man viskar en mening i någons öra. Personen tror sig ha uppfattat orden och viskar det vidare. Steg för steg säger en person det de hört vidare till nästa och så håller […]

Läs mer...

Etiketter:Förvaltning är en underskattad process

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 4. april 2011 – 07:48

 Byte av affärssystem är för många företag den investering som kräver mest resurser av organistionen under en 10-års cykel. Alla ledningar är medvetna om detta i förväg och försöker att planera för att frigöra personal till förberedelserna och införandet. Efter en lång tid går dock de flesta projekt i mål och börjar rulla igång det nya systemet. I detta läge monteras projektet […]

Läs mer...

Etiketter: