Banner

Inlägg med etiketter ‘Mindre affärssystem’

Etablerade affärssystemleverantörer bland kommunerna måste se upp!

Icon Skrivet av Bertil Ågren, HerbertNathan & Co den 15. september 2014 – 23:08

Det finns cirka 25 affärssystem representerade på den Svenska marknaden och merparten av dessa affärssystem hittar man i det privata näringslivet. På den offentliga sidan är det desto glesare bland leverantörer och just nu domineras den offentliga marknaden fullständigt av 3 leverantörer; Aditro, CGI och UNIT4Agresso. HerbertNathan & Co följer och analyserar markanden för affärssystem […]

Läs mer...

Etiketter: , ,Affärssystemet löser inte allt!

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 11. september 2014 – 20:23

Det är många som lovordar affärssystemet som guds gåva till mänskligheten, inte minst de som utvecklar och säljer dessa system. Men även hos kunder som står inför en upphandling kan det framtida affärssystemet lovordas, inte minst av den som söker finansiering från sin ägare eller ledning inför beslutet att genomföra ett inköp. Visst är det […]

Läs mer...

Etiketter: , ,Varning för Microsoft!

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 15. april 2014 – 21:29

Låt mig inledningsvis slå fast att Microsoft har etablerat en oerhört stark position på marknaden för affärssystem, såväl globalt som nationellt och såväl bland små som stora organisationer. Om detta råder det inga tvivel. Ej heller är det många som tvivlar på att Microsoft successivt kommer att förstärka denna position. Microsoft rör sig likt en […]

Läs mer...

Etiketter: ,Den nya generationens affärssystem

Icon Skrivet av Bertil Ågren, HerbertNathan & Co den 26. februari 2014 – 12:39

Utvecklingen av affärssystem är drivet av olika faktorer där den tekniska utvecklingen är en betydande faktor. Ett sådant område där den tekniska utvecklingen styr är affärssystemets gränssnitt. Just nu ser vi flera system som står i begrepp eller just har introducerat ett nytt webbgränssnitt. De leverantörer som nu tar steget fullt ut till ett webbgränssnitt […]

Läs mer...

Etiketter: ,Beslutstöd eller stöd för att agera?

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 7. mars 2011 – 07:44

När man läser vad som skrivs i media om information och beslutstöd får man lätt uppfattningen att dagens system saknar information eller saknar stöd för att samla och presentera information. Så är givetvis inte fallet. De system som finns på marknaden idag har aldrig tidigare lagrat så mycket information som idag. Sedan flera år tillbaka har flertalet företag […]

Läs mer...

Etiketter: ,De mindre affärssystemen vinner mark

Icon Skrivet av Jonas Andersson, HerbertNathan & Co den 14. november 2010 – 07:26

När dimman nu börjar skingras efter de senaste 2 årens lågkonjunktur ser vi konturerna av de förändringar som pågår på den svenska marknaden. Trenden med att de mindre affärssystemen kraftigt ökar sin marknadsandel fortsätter. Samtidigt som de stora leverantörerna upplevt ett stopp i försäljningen har de mindre aktörerna fortsatt att öka sin försäljning. Orsaken till detta […]

Läs mer...

Etiketter: ,