Min profession som upphandlingskonsult och analytiker medför att jag får möjlighet att delta på många systempresentationer, ett normalår uppåt ett 50-tal olika presentationer. Ibland gäller det pågående upphandlingar och ibland gäller det enbart leverantörer som önskar att få en extern och objektiv bedömning av systemets karaktär och möjligheter.

Det har sannolikt inte undgått någon att trenden de senaste åren allt mer går mot sk webbaserade system, dvs system där applikationen ges åtkomst via en webbläsare istället för via en lokalt installerad klient. Definitionen är dock lite diffus då jag ofta möter kunder som efterfrågar en webbaserad applikation men som inte kan förklara vad de ”egentligen” är ute efter. I en del fall söker kunden ett system som går att nå ”mobilt” via valfri surfplatta och smartphone. I en del andra fall söker kunden bara ett system där man ska slippa en lokalt installerad klient. Oavsett vilket har behovet oftast väldigt lite med ”funktionalitet” att göra, det handlar mer om önskan om ett sk modernt gränssnitt.

Jag konstaterar när vi kommit in i 2016 att i princip ”alla” leverantörer idag kan erbjuda ett webbaserat gränssnitt. Åtminstone enligt leverantörerna själva. Baserat på mina egna erfarenheter kan jag bekräfta att det stämmer i de flesta fall. Samtidigt måste jag påpeka att det gränssnitt som väldigt många leverantörer visar upp är bedrövligt dåligt, även om det är webbaserat. Min konklusion är att många tagit genvägen att ”konvertera” sin tidigare klientversion till en webbaserad version utan några större förändringar i design och layout vilket är en dålig genväg. Man har då totalt missförstått innebörden av övergången till en webbaserad värld.

Äkta webbaserade system kan klassificeras som en egen generation av system på det sätt att de är byggda utifrån en helt annan användarupplevelse jämfört med de gamla systemen. Först och främst har man lagt fokus på att identifiera målgruppen av användare och etablerat ett flertal roller där systemet presenteras på olika sätt för olika användargrupper. Vidare har man anpassat tillgången av information på skärmbilderna efter användarrollen så att enbart det som är relevant presenteras, varken mer eller mindre. Utöver detta har man byggt en plattform som medger att informationen optimeras på ett smart sätt för skärmar med varierande storlekar, sk responsiv design.

Många av de traditionella affärssystemen som idag erbjuds i en webbaserad version saknar stöd för responsiv design och i de få fall det erbjuds handlar det oftast om att flytta runt fälten utan en intelligent motor som filtrerar bort information som blir svårläst för små skärmar, ex smartphones. Med denna typ av system hamnar kunden i dilemmat att systemet faktiskt blir sämre än den gamla versionen som var baserad på en traditionell fet klient eller en traditionell app.

Jag brukar undvika att favorisera enskilda leverantörer och system men vill ändå i denna blogg lyfta fram Sage X3 som ett unikt undantag. Sage har med denna produkt åstadkommit något som få andra leverantörer lyckats med. Gränssnittet är väldigt behagligt uppbyggt, både avseende kombinationen av design, färger, menyer och fält samtidigt som systemet är byggt för att smart anpassa sig efter användarens skärmstorlek. Många leverantörer har något att lära av Sage. Om sedan produkten har bra eller bättre funktionalitet än någon annan produkt lämnar jag osagt, här fokuserar jag enbart på den grafiska designen som väsentligt skiljer sig från många konkurrenter.

Som slutord vill jag understryka att ”webbaserat” inte har något som helst samband med om produkten är modern eller bra. Många av dagens affärssystem uppvisar bedrövliga gränssnitt även om de är webbaserade. Det är på tiden att vi lägger begreppet webbaserat åt sidan i upphandlingar och istället fokuserar på den faktiska användbarheten.